Stopień zaawansowania prac przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina w miejscowości Bocheniec wynosi około 50%. W chwili obecnej wykonawca wykonał 2 warstwy nawierzchni na całej długości. Równocześnie trwają prace związane z wykonaniem oświetlenia, ustawieniem krawężników i wykonanie ciągów pieszo-rowerowych.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

AUTOR PROJEKTU: Contek Projekt, ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce

INŻYNIER KONTRAKTU: Biuro Consultingowe Sztorc Olczyk "DROKONT" Sp.j.,

26-008 Górno, Osiedle 83

WYKONAWCA: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Moderator strony: RNC Sp. z o.o.