Jak poinformował menadżer projektu firmy SKANSKA, Jacek Migała prace związane z przygotowaniem i układaniem nawierzchni idą zgodnie z harmonogramem. Wzmocnienie nawierzchni na ważnej dla regionu i obciążonej ruchem tranzytowym drodze  stanowi główny zakres robót związanych z przebudową drogi. Wykonawca zadanie realizuje metodą głębokiego recyklingu istniejących warstw podbudowy, które są mieszane i dostabilizowane. Stanowi to podkład pod właściwe warstwy nawierzchni jezdni. Pozwoli to na dłuższe utrzymanie drogi w dobrym stanie technicznym bez konieczności napraw.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

AUTOR PROJEKTU: Contek Projekt, ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce

INŻYNIER KONTRAKTU: Biuro Consultingowe Sztorc Olczyk "DROKONT" Sp.j.,

26-008 Górno, Osiedle 83

WYKONAWCA: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Moderator strony: RNC Sp. z o.o.