Na budowie DW 762 jednej z najbardziej uczęszczanych tras w regionie świętokrzyskim wykonawca robót firma SKANSKA SA  stosuje technologię przyjazną dla środowiska naturalnego.  Mowa o metodzie recyklingu głębokiego z wykorzystaniem mieszanki MCE, czyli mieszanki destruktu (zrecyklowany istniejący asfalt), do którego dodawane jest kruszywo mineralne, cement i emulsję asfaltową w określonych proporcjach.

Tego typu rozwiązania materiałowe z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, ochrony zasobów naturalnych oraz ograniczania zużycia energii dziś powinny być podstawą przy składaniu zamówień na rozbudowę lub budowę nowych dróg. Technologia recyklingu głębokiego na zimno stosowana podczas przetwarzania istniejących warstw konstrukcji w pełnowartościową podbudowę pozwala zapewnić w założonym okresie eksploatacji trwałość nawierzchni przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego poprzez ograniczenie w stosowaniu nowych materiałów.

Zapraszamy do odsłuchania przygotowanego spotu radiowego

W chwili obecnej trwają roboty związane m.in. z frezowaniem warstw bitumicznych, przygotowaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi i układaniem warstwy wzmacniającej. Trwają także prace przy budowie kanalizacji.

Uwaga - zmiana organizacji ruchu: oznakowanie przebudowywanego odcinka drogi zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej organizacji ruchu  - objazdy przez Piekoszów i Łopuszno dla ruchu tranzytowego z Chęcin do Małogoszcza.

W ramach projektu opracowano ulotkę informacyjną dot. projektu. Zapraszamy do zapoznania się z treścią. 

Wykonawca przystępuje do prac geodezyjnych oraz wycinki drzew. Przewidywany termin rozpoczęcia - lipiec 2016r. O wszelkich zmianach terminów będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego dotyczącego realizowanego projektu. Adres filmu: https://www.youtube.com/watch?v=h82ojzq8faU

Poznaliśmy wykonawcę projektu. Została nim firma Contek Projekt z siedzibą w Kielcach. Prace budowlane planowo mają zakończyć się do grudnia br.  

Więcej o wykonawcy projektu można znaleźć na oficjalnej stronie firmy pod adresem http://www.contek.pl/

W ramach promocji inwestycji we wrześniu br. wykonano i upowszechniono plakat dotyczący m.in. celów projektu i źródeł finansowania. Zachęcamy do udostępniania plakatu w wersji elektronicznej.

Miło nam poinformować, iż  do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach przekazana została dokumentacja projektowa dot. realizacji projektu. O wszystkich istotnych informacjach n/t realizacji projektu będziemy informować na stronie www.dw762bocheniec.pl.

BENEFICJENT: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

AUTOR PROJEKTU: Contek Projekt, ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce

INŻYNIER KONTRAKTU: Biuro Consultingowe Sztorc Olczyk "DROKONT" Sp.j.,

26-008 Górno, Osiedle 83

WYKONAWCA: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Moderator strony: RNC Sp. z o.o.